Tuesday, June 11, 2013

Nhạc phẩm: Sài Gòn niềm nhớ không tên

Nhạc phẩm: Lính mà em

Dân ca Bình Định

Vũ khúc: Chiều lên bản thượng

Nhạc phẩm: Cô gái Việt

Dân ca miền Bắc: Bà rằn, Bà rí

Nhạc phẩm: Em chờ anh trở lại

Vũ điệu với nhạc khúc: Đường về khuya

Nhạc phẩm: Biết đâu tìm

Nhạc phẩm: Tóc Mây

Nhạc phẩm: Cám ơn anh

Nhạc phẩm Nắng Thủy Tinh

Vũ điệu:"Vào Hạ

Họp mặt Hè 2013 SPQN Bắc Cali