Friday, December 24, 2010

Sau khi bầu Ban Đại Diện, Cựu Giáo Sinh SPQN Bắc Cali cùng chia vui trong bữa tiệc họp mặt.

No comments:

Post a Comment